The herptile blog.

All about the herpetological world.

Symposium Norrköping, Sweden 2011.

Posted by Miqe on November 9, 2011

The yearly Norrköping Symposium is coming up soon.. Really soon..

If you haven´t booked yet, DO so NOW!!

Program SYMPOSIUM 2011 (In English below.)

Lördag 12 november

09,00                   Ackreditering Symposium

Fika med kaffe o fralla

09,30                   Presentation av föreläsare

09,45                   Föredrag 1

Föreläsare David Williams, Papua Nya Guinea

En dålig dag på kontoret

10,30                   Paus

10,40                   Föredrag 2

Föreläsare Mark O´Shea, England

Herpetologiskt uppdrag i Timor-Lester

11,40                   VIP-besök ALBA EXPO

12,00-13,30         Lunch

12,00-16,00         ALBA EXPO

15,30                   Fika med traditionell Äppelpaj med vaniljsås

16,00                   Föredrag 3

Föreläsare Wolfgang Wuster, England

Varför gift? Ursprung och utveckling av ormgifter
samt konsekvenser av att hålla colubrider i
fångenskap.

16,45                   Föredrag 4

Föreläsare David Williams, Papua nya Guinea

Serumhjälpen

17,30                   Paus

17,45                   Föredrag 5

Föreläsare Mark O´Shea, Enland

Arabiska nätter

18,30                   Slut på dagens föredrag

 

Kvällsarrangemang

19,30                   Kvällsarrangemanget öppnar med mingel

20,30                   Underhållning av och med föreläsarna

21,00                   Middag

23,00                   Kvällsarrangemang slutar

 

Söndag 13 november

09,00                   Föredrag 6

Föreläsare Wolfgang Wuster, England

Inga huggtänder –  inget kul. Ormgiftets utveckling.

09,45                   Paus

10,50                   Föredrag 7

Föreläsare David Williams, Papua Nya Guinea

Mördaren i Kunai

10,35                   Paus med fika

10,50                   Föredrag 8

Föreläsare Mark O´Shea, England

Reptilkonst i miniatyr

11,30                   Paus

11,40                   Föredrag 9

Föreläsare Wolfgang Wuster, England

Kobror, huggormar och andra fjälliga saker;
fältherpetologi i Sydafrika.

 

12,20                   Föredrag 10

Föreläsare David Williams, Papua Nya Guinea

Att tänka utöver det vanliga…

 

13,00                  Avslut Symposium 2011 med efterföljande lunch

======================================================

Saturday November 12

09,00                  Ackreditation Symposium

Coffee and a light sandwich.

09,30                   Presentations of lectureholders.

09,45                   Lecture 1

David Williams, Papua Nya Guinea

A bad day at the office

10,30                   Paus

10,40                   Lecture 2

Mark O´Shea, England

Herpetological mission Timor-Lester

11,40                   VIP-visit ALBA EXPO

12,00-13,30         Lunch

12,00-16,00         ALBA EXPO

15,30                   Coffee with traditional Applepie with vanillasauce.

16,00                   Lecture 3

Wolfgang Wuster, England

Why venom? Origin and developement of snakevenoms and the consequenses of keeping colubrids in captivity.

16,45                  Lecture 4

David Williams, Papua nya Guinea

The antivenomhelp

17,30                   Paus

17,45                   Lecture 5

Mark O´Shea, Enland

Arabic nights

18,30                   End of lectures for the day.

 

19,30                   Eveningarrangements opens with mingeling.

20,30                   Entertainment of and with the lectureholders.

21,00                   Dinner

23,00                   Eveningarrangements ending.

Sunday november 13

09,00                   Lecture 6

Wolfgang Wuster, England

No fangs – no fun. Developement of  the snakevenom.

09,45                   Paus

10,50                   Lecture 7

David Williams, Papua Nya Guinea

The killer in Kunai

10,35                   Paus with coffee

10,50                   Lecture 8

Mark O´Shea, England

Miniature reptileart

11,30                   Paus

11,40                   Lecture 9

Wolfgang Wuster, England

Cobras, vipers and other scaly things; fieldherpetology in Southafrica.

 

12,20                   Lecture 10

David Williams, Papua Nya Guinea

To think beyond the ordinary…

 

13,00                  End symposium 2011 with lunch

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: