The herptile blog.

All about the herpetological world.

Symposium 2010 13-14 november, Norrköping Sweden

Posted by Miqe on September 29, 2010

Årets Symposium i Norrköping, som är det 19:e i ordningen kommer arrangeras i lokalen Borgen  i Norrköping.
Det blir 10 stycken föredrag under symposiumet, ett kvällsarrangemang på lördagskvällen och ett Expo under lördagen. 
Vi har i år ett mycket bra startfält av föreläsare. Vi har Stephen Spawls, Andreas Gumprecht och Daniel Bennett.

Stephen Spawls, England. Stephen kommer prata om Afrikas reptiler under tre föredrag:

1.   Afrikanska herpetologiska äventyr.
2.   Afrikas reptilfauna; en överblick.
3.   Nordöstra Afrikas herpetofauna. 

Andreas Gumprecht, Tyskland. Andreas kommer prata om Asiatiska ormar under tre föredrag:

1.  Varan-ön. En resa till Ko Rak, i södra Thailand med information om Ko Lanta’s herpetologi.
2.  Fältherpetologi i Sydostasien.
3.  Den vanliga paddan, Bufo melanostictus, nästa stora område inom terrarie-rörelsen?

Daniel Bennett, England. Daniel kommer prata om varaner under tre föredrag:

1. De fruktätande varanerna i Filippinerna.

2. Ett decennium med bevarande-arbete i den dipterocarpa skogen på Polillo-ön; Var det värt det?
3. Sanningen runt stäppvaranen, Varanus exanthematicus. 

———————————————————————————————————————————————-

This years symposium in Norrköping is the 19:th in a row and will be arranged in Borgen in Norrköping. 10 lectures will be held during the symposium, one eveningarrangement on saturdays evening and ond fair during the saturday.

This years startingfield of lectureholders are just as good as it allways is. We will be guested by Stephen Spawls, Andreas Gumprecht and Daniel Bennett.

Stephen Spawls, England.


1.  Adventures in African herpetology.
2.
  The reptile fauna of Africa; an overview.
3.  The herpetofauna of northeastern Africa

Andreas Gumprecht, Germany.

1.  The monitor Island. A journey to Ko Rok, South Thailand with addtional notes to the herpetology of Ko Lanta.
2.  Field herpetology in Southeast Asia.
3.  The common Toad Bufo melanostictus to be the next big thing in the terraristic movement?

 Daniel Bennett, England.

1. The fruit-eating monitor lizards of the Philippine Islands.

2. A decade of conservation efforts in the lowland dipterocarp forest of Polillo Island; was it worth it?

3. The truth about the savannah monitior lizard, Varanus exanthematicus.

Want to read more?? Here is a link to Tropikföreningen Alba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: